Współuzależnienie od alkoholika - ogólna charakterystyka

Serwisy i fora dyskusyjne niepije.pl ALKOHOLIZM - KOALKOHOLIZM
Możesz przestać pić i zacząć zyć inaczej. Ale nie musisz, możesz pić dalej, bo jeśli Tobie samemu nie zależy na odzyskaniu i odbudowaniu swojego życia, to nikt, zupełnie nikt nie może Tobie pomóc. Masz szanse, ale nie możesz liczyć, ze ktoś wezmie na siebie odpowiedzialność za to co zrobisz i jak te szansę wykorzystasz.
alkoholizm - współuzależnienia

Informacje niepije.pl
Strona główna
Opiekunowie niepije.pl
Kontakt
Teksty podstawowe
Alkoholizm (choroba)
alkoholizm koalkoholizm charakterystyka alkoholizmu
jak pomóc alkoholikowi?
leczenie alkoholika
Znajdziesz tu podstawowe teksty informujace o chorobie alkoholowej [...]
Aktualizowano: 22 styczeń, 2012 r.
Koalkoholizm (współuzależnienie)
Według niektórych profesjonalistów koalkoholizm wymaga intensywniejszej terapi niż terapia samego alkoholika [...]
Aktualizowano: 22 luty, 2012 r.
Teksty użytkowników
Alkoholizm
alkoholizm koalkoholizm Bogdan alkoholik
Bogdan - bohusz Ja Bogdan alkoholik, początkowo przecież wcale nie piłem często, ale piłem zawsze jak pamiętam dużo...
Mari alkoholiczka
Aktualizowano: 22 grudzień, 2011 r.
Koalkoholizm
Ewa - współuzależniona
Gdzieś jest ten świat. Widzę go, ale nie czuję. Ja jestem w kokonie. W szklanej wacie własnego nie-czucia.
Aktualizowano: 22 grudzień, 2006 r.
Współuzależnienie - ogólna charakterystyka

NADMIERNE PICIE ALKOHOLU wpływa na cały system rodzinny, a jego skutki można rozpoznać w każdym, kto żyje (przebywa) z osobą NADMIERNIE PIJĄCĄ. Czyli wystarczy, ze jeden nadmiernie pije, a skutki początkowo niezauważalne odczuwa też otoczenie. Skutki w psychice.


Za istnieniem koalkoholizmu przemawiają nawet jedne z następujące zachowań:
* poddanie się rytmowi picia alkoholika,
* przejmowanie za niego odpowiedzialności,
* obsesyjne kontrolowanie go,
* pomaganie i nadmierne opiekowanie się nim (w tym niedopuszczanie do tego, aby ponosił on pełne konsekwencje swojego picia i swoich zachowań),
* wysoka tolerancja na różnego rodzaju patologiczne zachowania alkoholika z jednoczesnym występowaniem poczucia winy i poczucia małej wartości oraz zaniedbywaniem samego siebie.
Osoby współuzależnione są najczęściej, nieświadomymi pomocnikami w piciu i w największym chyba stopniu przyczyniają się do odwlekania decyzji o jego zaprzestaniu i zwróceniu się o pomoc.
Jak przestać kontrolować życie innych i zacząć troszczyć się o siebie?
Jest dużo definicji współuzależnienia, gdyż jest to termin nieznany, żargonowy i dotyczy tylko i wyłącznie uzależnienia.
Oto przykłady definicji specjalistycznych:


  • współuzależnienie jest emocjonalnym, psychicznym behawioralnym stanem, który jest wynikiem działania na jednostkę zbioru wprowadzonych w życie przez inne osoby przykrych i uciążliwych reguł, które uniemożliwiają otwarte demonstrowanie uczuć oraz bezpośrednią wymianę poglądów, na temat problemów osobistych i interpersonalnych
  • jeden z pionierów tej dyscypliny definiuje współuzależnienie jako: "autodestrukcyjne zachowania lub wady charakterystyczne, które upośledzają zdolność inicjowania związków opartych na miłości i zdolności uczestnictwa w nich"
Kilka mniej specjalistycznych definicji
  • "Współuzależnienie oznacza, że jestem dozorczynią"
  • "Bycie współuzależnioną znaczy, że jestem żoną, kochanką, matką alkoholika, narkomana. Znaczy to również, że muszę poddać się terapii"
  • Współuzależnienie - znaczy, że tkwię po uszy w problemach alkoholików, narkomanów.
Tak więc współuzależniony małżonek (małżonka), dziecko czy kochanek, (kochanka) to jednostka, która wytworzyła pewien sposób radzenia sobie z niezdrowym życiem jako reakcję na nadużywanie przez inną osobę alkoholu, narkotyków lub leków.
Współuzależnieni to ludzie, których życie, w wyniku zaangażowania się w związek z osobą uzależnioną, stało się trudne do ułożenia i właściwego kierowania.

Najnowsza ogólna definicja współuzależnienia jest taka:

Współuzależnioną jest osoba, która pozwala na to, by zachowanie innej osoby oddziaływało na nią ujemnie i która obsesyjnie stara się kontrolować zachowanie oddziaływujące na nią w ten sposób osoby.
Tak więc która przytoczonych definicji jest właściwa i po co zatem całe zamieszanie wokół definicji?
Właściwie wszystkie definicje są właściwe, bo niektóre z nich opisują przyczynę tego zjawiska, inne jej skutki, niektóre stan ogólny, inne jego objawy, niektóre wzorce zachowań, inne cierpienie.
Zamieszanie to wynikło mianowicie z faktu aby uzmysłowić sobie, że bezwzględnie z chwilą podjęcia leczenia - terapii osoby uzależnionej, ten sam krok powinna uczynić osoba współuzależniona.

Pamiętaj Jeżeli chcesz więcej dowiedzieć się, jak pomóż sobie, lub innym, zaglądnij do
czytelni niepije.pl.
Pomocne może być przeczytanie i poznanie doświadczeń innych z takimi jak Ty problemem. Przeglądnij wypowiedzi na
forum Strefy Problem.
© 2004-2012 niepije.pl. alkoholizm - koalkoholizm.
| owo.pl | kominki.owo.pl | katalog.owo.pl | pozycjonowanie | Projekt i wykonanie: bohusz ||
niepije.pl. forum - alkoholizm
| Strony internetowe | Kominki ciepłe szamotowe BOHUSZ | system portalowy, cms